ค้นหา

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกรุงเทพมหานคร

 
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2566
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2565
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2564
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2563
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562
ดาวน์โหลด
  • แผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2561
ดาวน์โหลด