ค้นหา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ

เพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล

ผู้สนใจสามารถดาวโหลดเอกสารแนะนำหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ จำนวน 14 หลักศูตร (ฉบับย่อ) และเอกสารแนบรายละเอียดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับข้าราชการและบุคคลากรภาครัฐ ประจำปี 2565 ที่ bit.ly/3JbtDs8 หรือ 

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม