เดินหน้าประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจสร้างการรับรู้ ฟื้นฟู และพัฒนาคลองต่อเนื่อง เตรียมจัดกิจกรรม On Ground 26 มี.ค.นี้

ค้นหา

          (10 ก.พ. 65) พลโท สรรเสริญ แก้วกำเนิด อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักการระบายน้ำ สำนักงานเขต 8 เขตที่มีคลองอยู่ในพื้นที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร กรมประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กองทัพภาคที่ 1 กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองสารนิเทศ กระทรวงมหาดไทย กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องนพรัตน์ ขั้น 5 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) 

 

          ในที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การฟื้นฟูและพัฒนาคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามนโยบายรัฐบาล ประกอบด้วย คลองลาดพร้าว คลองเปรมประชากร และคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นคลองสายหลักของกรุงเทพมหานคร  ทั้งในส่วนที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ. 5) และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เป็นผู้ผลิตสื่อวีดิทัศน์สารคดี และการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นๆ ของแต่ละหน่วยงาน อาทิ ข่าวประชาสัมพันธ์การพัฒนาฟื้นฟูคลองในแต่ละวัน การถ่ายทอดสดการพัฒนาปรับปรุงคลอง (FACEBOOK LIVE) คลิปวีดีโอ ป้ายประชาสัมพันธ์และอินโฟกราฟฟิกการรณรงค์ดูแลพัฒนาคลอง รวมทั้งการลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจกับชุมชนริมคลอง ซึ่งคณะทำงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อทุกช่องทางของหน่วยงานเพื่อสร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการเข้าถึงประชาชนให้ได้มากที่สุด 

 

          นอกจากนี้ที่ประชุมได้หารือแผนการจัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ริมคลอง (On Ground) เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนริมคลอง โดยพิจารณาความพร้อมและรูปแบบกิจกรรมในชุมชนต้นแบบริมคลองแสนแสบและคลองสาขา จำนวน 6 ชุมชน ประกอบด้วย 1.ชุมชนสุเหร่าบ้านดอน เขตวัฒนา 2.ชุมชนกมาลุลอิสลาม เขตคลองสามวา 3.ชุมชนมีนบุรีอุปถัมภ์ เขตมีนบุรี 4. ชุมชนร่วมใจพิบูล 2 เขตห้วยขวาง 5.ชุมชนประชาร่วมใจ 1 เขตจตุจักร และ6. ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม เขตจตุจักร ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นชอบจัดกิจกรรม On Ground ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนหลัง วค. จันทรเกษม เขตจตุจักร ในวันที่ 26 มี.ค.65

 

----------

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม