บริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5

ค้นหา

วันนี้เวลา 09.00 น. หน่วยบริการตรวจสภาพรถยนต์เคลื่อนที่เพื่อลดมลพิษ PM2.5 กองโรงงานช่างกล สำนักการคลังให้บริการตรวจวัดปริมาณควันดำพร้อมตรวจสภาพรถราชการ แก่สำนักงานเขตบางรัก มีรถเข้ารับบริการทั้งสิ้นจำนวน 45 คัน