เขตลาดกระบัง แจ้งข้อมูลข่าวสาร รับฟังความคิดเห็น #กรรมการชุมชนเขตลาดกระบัง ประจำเดือนมีนาคม

ค้นหา

เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตลาดกระบัง จัดประชุมคณะกรรมการชุมชนเขตลาดกระบัง ครั้งที่ 2/2565  ประจำเดือนมีนาคม เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของราชการ และรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ ณ ลานโดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ 


โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายทินกร ปลอดภัย ผู้ช่วยเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ร่วมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พร้อมแจ้งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานครและระเบียบกรุงเทพมหานครที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชน 

ในการนี้ นายธนะสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง นำเสนอผลการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เขตลาดกระบัง และแจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

มี ผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียนวัดสุทธาโภชน์ ผู้ประสานงานเครือข่ายสถานศึกษา 4 เครือข่าย ผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม หัวหน้าหน่วยงานราชการ และองค์กรที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ คณะกรรมการชุมชน 6 แขวง 65 ชุมชน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตลาดกระบัง เข้าร่วมการประชุม 


การประชุมในครั้งนี้ มีการวัดอุณภูมิผู้เข้าประชุม ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮล์ ก่อนเข้าร่วมประชุม

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม