เขตราชเทวี ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการขอถอนสภาพเเละขอใช้ลำรางฯ

ค้นหา

วันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 08.00-12.00 น.


 

นายณันทพงศ์ สินมา ผู้อำนวยการเขตราชเทวี ,นายขวัญเมือง บุญประสงค์ นาย นายชู ห่อเกียรติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต เเละเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา ร่วมกับหน่วยงานการรถไฟเเห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษถาคตะวันออก (สกพอ.) ร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นการดำเนินการขอถอนสภาพเเละขอใช้ลำรางสาธารณประโยชน์ ภายใต้โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ณ ห้องประชุมอีสติน แกรนด์บอลรูม โรงเเรมอีสติน ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนในพื้นที่ และหน่วยงานภาครัฐ ในการถอนสภาพลำรางสาธารณะและนำเสนอกรณี สกพอ. ขอใช้เเละขอถอนสภาพลำรางสาธารณะประโยชน์ดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อสามสนามบิน (พื้นที่มักกะสัน) เเละพัฒนาให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงกรุงเทพมหานครกับจังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Gateway)

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม