จี้หน่วยงานกทม.โปร่งใส

ค้นหา

          กทม.2 ดินแดง - เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment ITA) ของสำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยมีนางสาวชนิดา อาคมวัฒนะ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบและวิชาการ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกทม. ผู้อำนวยการเขต เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล

          นายขจิตกล่าวว่า ปี 2565 เป็นการประเมินเป็นปีที่ 3 จึงชี้แจงแนวทางการประเมิน กรอบและเกณฑ์การประเมินฯ ให้แก่ ผู้อำนวยการเขต ผู้บริหารสำนักงานเขต ผู้แทนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต และเจ้าหน้าที่ รวมทั้งทบทวน และการยกระดับการประเมินงานของสำนักงานเขตที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด ซึ่งกทม.ได้ร่วมประเมินมาแล้ว 2 ปี (2563-2564) มีคะแนน 84 คะแนน และ 80 คะแนน แต่ครั้งนี้ขอให้ผ่านเกณฑ์และได้คะแนนการประเมินมากกว่า 85 คะแนน ตามเป้าหมาย

 

ที่มา:  นสพ.ข่าวสด ฉบับวันที่ 20 ม.ค. 2565

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม