เขตลาดกระบัง ร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการภาคประชาสังคมฯ ผ่านสื่อิเล็กทรอนิกส์

ค้นหา

(23 กุมภาพันธ์ 2565) เวลา 08.30 น. นายธนสิทธิ์ เมธพันธ์เมือง ผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง มอบหมาย นายแสวง จันทพันธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตลาดกระบัง เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น/ความต้องการจากภาคประชาสังคม เพื่อนำข้อมูลประกอบในการกำหนดเป้าหมายการพัฒนากรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2567 ตามโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Program Zoom Cloud Meeting

โดยมี นายเกรียงยศ สุดลาภา รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายการพัฒนากรุงเทพมหานคร มี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร หัวหน้าหน่วยงานและส่วนราชการ ผู้ทรงคุณวุฒิ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  หน่วยงานภายนอก และผู้แทนภาคประชาสังคม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย

  

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

ความคิดเห็น

0 รายการ
เรียงลำดับตาม