สพส. พร้อมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนริมคลอง

ค้นหา

             นางอณุสรา ชื่นทรวง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม กทม. เปิดเผยว่า วานนี้ (19 ม.ค. 65) ได้นำคณะผู้บริหารสำนักพัฒนาสังคม (สพส.) พร้อมผู้บริหารสำนักงานเขตจตุจักร ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนริมคลอง ณ ชุมชนประชาร่วมใจ 2 ริมคลองเปรมประชากร เขตจตุจักร ทั้งนี้ สืบเนื่องจากรัฐบาลและกรุงเทพมหานคร มีนโยบายฟื้นฟูพัฒนา และหยุดการรุกล้ำแนวคลอง ได้แก่ คลองเปรมประชากร คลองลาดพร้าว และคลองแสนแสบ เพื่อให้สามารถระบายน้ำได้โดยสะดวก อันเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ได้ในระดับหนึ่ง ประการสำคัญ คือ เพื่อยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนริมคลองให้มีที่อยู่อาศัยอย่างถูกกฎหมาย มีสภาพแวดล้อมที่ดี รวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับจัดกิจกรรมของชุมชน สำหรับชุมชนประชาร่วมใจ 2 (บ้านสวย คลองใส วิถีใหม่ ชุมชนริมคลอง) มีบ้านเรือนที่ก่อสร้างแล้วเสร็จทั้งสิ้น จำนวน 196 ครัวเรือน ซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมดังกล่าว ได้มอบหมายให้สำนักงานการส่งเสริมอาชีพ และสำนักงานการพัฒนาชุมชน ประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตจตุจักร สำรวจความต้องการของประชาชนในชุมชน เพื่อให้ความช่วยเหลือตามความต้องการ เช่น ด้านพัฒนาอาชีพ การจัดหาทุนประกอบอาชีพ หรือการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในชุมชน เป็นต้น  สำหรับชุมชนที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพ หรือความช่วยเหลืออื่นใดที่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ  สำนักพัฒนาสังคม สามารถขอข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเขตจตุจักร เพื่อดำเนินการประสานสำนักพัฒนาสังคม ในส่วนของชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองอื่น หากประสงค์ขอรับการสนับสนุนความช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว สามารถประสานสำนักงานเขตในพื้นที่ เพื่อจัดทำหลักสูตรหรือกำหนดแผนการให้ความช่วยเหลือตามความต้องการของชุมชนต่อไป

--------------------------------